PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ODPRT

Delovna akcija markacistov: Vršič-Prisojnik (grebenska pot), 17.9.2011

 

KRATKO POROČILO Z AKCIJE:


Akcijo smo pričeli ob 7.00 uri pri Poštarskem domu na Vršiču. V


akciji so sodelovali trije markacisti. Pričeli smo z ogledom obstoječega stanja


na poti in označevali pot z markacijami ter smernimi puščicami. Delo smo


zaključili ob 18:00 uri, ter tako skupno opravili 33 h prostovoljnega dela.


Mitja Štajduhar