PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ODPRT

Markiranje in čiščenje planinske poti Smrjene - Želimlje - Kurešček - sobota, 28. marec 2015

V soboto, 28. marca 2015, sta v skladu z letnim programom Odsek za planinske poti in Odsek za varstvo narave izvedla spomladansko delovno akcijo na planinski poti Smrjene - Želimlje - Kurešček, za katero skrbi PD Pošte in Telekoma Ljubljana. V lanskem februarju je bilo na vseh naših poteh precej poškodb in podrtega drevja zaradi žledoloma, ki smo jih že v preteklem letu uspeli sanirati ob pomoči domačinov.

Prvi odsek poti, ki se spušča od glavne ceste Ljubljana - Kočevje proti Želimljam, je bil že lani očiščen številnih podrtih dreves. V nadaljevanju poti, ki se vzpenja iz Želimelj proti Rogatcu pa sploh ni bilo več dela nekdanje markirane poti, zato smo jo preusmerili na gozdno cesto, ki se v zgornjem delu priključi na markirano pot. Ta cestni odsek smo na novo označili z markacijami. Prav tako smo obnovili tudi vse obstoječe markacije na celotni trasi poti do Rogatca nad Želimljami in naprej do Doma na Kureščku ter do samega vrha pri cerkvi. V delovni skupini, ki je opravila 31,5 prostovoljnih ur, smo sodelovali Zdenka Gorenc, Majda Selič, Tanja Šepec, Martina Šuštar Marn, Jure Dobnik, Mitja Štajduhar in Stane Tomšič.