PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ODPRT

Otvoritev razstave 31.slikarske kolonije na Vršiču in predstavitev zbornika 60 let PD PT Ljubljana

Predstavitev jubilejnega zbornika 60 let Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana

 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana je leta 2013 dočakalo šestdesetletnico svojega obstoja. Visoki jubilej društva, ki ga je pri življenju obdržala peščica zagnanih prostovoljcev, je vreden spoštovanja. Število članov se danes ne more primerjati s številkami iz preteklosti, vendar smo še vedno tu. Ob zmanjševanju članstva je upadla tudi udeležba na društvenih akcijah, zamrle so nekatere aktivnosti iz preteklih let. Časi se pač spreminjajo in društvo se jim je moralo skozi dolga leta prilagajati, doživljalo je vzpone in padce, tako kot se dogaja tudi na marsikaterem drugem področju našega življenja in družbe nasploh.Z nostalgijo ni mogoče priklicati nazaj uspehov iz preteklosti.

 

Do sedaj je izšlo pet zbornikov o pretekli dejavnosti našega društva. Prvi zbornik je izšel šele 20 let po ustanovitvi društva.

Pred vami pa je zbornik ob 60-letnici društva, ki zajema obdobje od začetka leta 2003 do konca leta 2013 in sega v marec 2014 s proslavo 60-letnice društva. To je desetletno obdobje, ko smo po daljšem času, od razširitve Poštarskega doma na Vršiču leta 1978, največ vlagali v prenovo in posodobitev naše planinske koče. To je obdobje, ko smo začeli pod vodstvom gorskih vodnikov v večjem številu osvajati najvišje alpske vrhove Avstrije, Italije, Francije in Švice. Vse več je bilo izletov s plezanjem po zavarovanih poteh – feratah. Zaradi čedalje večje udeležbe na zahtevnih turah smo v tem desetletju usposobili večje število društvenih vodnikov PZS različnih kategorij. V zadnjem desetletju smo se pogosto odpravljali na daljša planinska potovanja v tujino, kjer smo se tudi povzpeli na najvišje vrhove obiskanih dežel, tudi na drugih celinah.

V tem zborniku je na začetku objavljen kratek povzetek pomembnejših dogodkov in mejnikov iz prvih 50 let, ki so bili podrobneje opisani v prejšnjih petih zbornikih. Poimensko so navedeni vsi predsedniki in načelniki ter številni članice in člani, ki so pomembno prispevali k uspešnemu delovanju in razvoju društva in brez katerih danes ne bi imeli kaj pisati. Obširnejši pa je kronološki pregled delovanja društva v zadnjem desetletju, vse do praznovanja 60-letnice njegovega obstoja, marca 2014.

Pri pripravi gradiva za jubilejni zbornik so mi bili kot uredniku v veliko pomoč zapisniki sej upravnega odbora društva, občnih zborov, sestankov odsekov in planinskih skupin ter številni opisi izletov, potovanj in delovnih akcij, ki so jih prispevali članice in člani za objavo na spletni strani in v propagandni omarici. Izbor besedil in njihova priredba za objavo v zborniku je bilo zahtevno delo.

Težko sem se odločil kaj izbrati iz bogate ponudbe. Še težje je bilo iz množice fotografij izluščiti tisto, ki kar najbolje odraža trenutno dogajanje ali vzdušje. Kjer je le možno, so uporabljene fotografije avtorjev besedil.

Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali pozdravne besede, opise, pesmi, fotografije, sezname …

 

Kljub želji, da bi jubilejni zbornik izšel že v letu 2014, se žal ni vse izšlo po načrtih. Vendar je zdaj knjiga nepreklicno pred vami in bo za vedno ostala pomnik zgodovine Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana. Spomini bledijo, zanamcem pa ostane le, kar je zapisano.

Želim vam prijetno branje.

 

Urednik Stanislav Tomšič

 

Ljubljana, 7. december 2017

Naslovnica zbornika 60 let PD.PT. Ljubljana