PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Dom je ZAPRT

Odpiranje Poštarskega doma

Poštarski dom na Vršiči je za sezono 2021, odprl vrata obiskovalcem !

V četrtek 17. junija je tehnična ekipa Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana, pripravila Poštarski dom za obratovanje. Uradna otvoritev je bila naslednjega dne 18.6.

Zima nam povzročila kar nekaj težav. Zadnji teden pred otvoritvijo smo v zgornjem delu poti odstranili večjo količino trdega, zbitega snega. Pomagali smo si s strojem. Urejena je bila celotna pot od prelaza Vršič do doma. Na novo je bila zgrajen kamniti podporni zid, ki ga odnesel snežni plaz na cesti pred Tičarjevim domom.

Na samem domu je bilo več metrov ukrivljenih žlebov, poškodovani dve okenski polici, polomljena ograja na dvorišču, lesena zaščita na plinskem terminalu in stisnjena kompostnika, ki smo jih uporabljali za skladiščenje sodov za biološke odpadke.

Ekipa je pričela z delom na vse zgodaj in dokončala v poznih popoldanskih urah. Sodelovali so: Danilo Cej, Boris Lazar, Miran Selan, Peter Maček, Jože Rogelj Jože Rožun, Ivan Trampuž, Maks Žel, Milan Župevc.

Oskrbnik doma bo še naprej Benjamin Jelenc s svojo ekipo; ženo Matejo in podmladkom Maticem, Manco, Lovrom in Lano. Včasih pa bo še kdo priskočil na pomoč.

 

Smo optimistično razpoloženi. Pričakujemo dobro sezono.

 

Načelnik Gospodarskega odseka: Boris Lazar

 

Junij 2021

FOTO Danilo Dej

 

 

 

 

 

Gospodarski odsek junij 2021

 

Aktivnosti za odprtje

Poštarskega doma na Vršiču - 2021

 

1. Pričetek del za odpiranje četrtek, 17.6. ob 09/00/lani 18.6.

 

2. Uradna otvoritev doma v soboto 18.6./lani 19.6.

 

3. Oskrbniška ekipa: S.P. Benjamin Jelenc

 

4. Zadolžitve naročila in navodila za oskrbniško ekipo

 

- rezervacije preko sistema potekajo/Jelenc

- pripravi malico in popoldanski obrok.

- priprava cenikov.

Skupaj udeležencev 13/teh. ekipa 8, Trampuž 2, oskrbniška ekipa 3…

 

 

5.Tehnična ekipa/Selan Miran, Maček Peter - popravila, vzdrževanje, priprava doma za obratovanje.

Obisk tehnične ekipe vsako sredo. Po dogovoru dostava, mleka, skute ( kmetija Hlebanja 070 714 761 ) in kislega zelja( kmetija Škerl 041 685 878 ), prevoz rjuh v čiščenje in vračilo.

Prevzem tedenskega izkupička/Lazar Boris.

 

Odhod kombija na odpiranje 17. 6. ob 06:30 uri iz Ljubljane.

Udeleženci: Miran Selan, Peter Maček, Boris Lazar, Maks Žel, Milan Župevc,

Rožun Jože, Danilo Cej, Jože Rogelj (8).

Peter Maček, naroči pregled gasilnih aparatov

 

6.Podatki o dobaviteljih:

 

TUŠ Ljubljana, Leskovškova 8..

TUŠ Jarše, Industrijska c. 16, 1235 Jarše pri Domžalah

 

Kontakt finance: TUŠ centrala 059 73 00 00, saldakonti Melita Macuh 059 733 313,

Sandra Strnad 059 733 312 avansi.

TUŠ/ pijača in hrana. Prevoz in dobava TUŠ iz centra v Jaršah pri Domžalah. Prvo naročilo se pošlje po e-pošti 14.6. Dostava za 17.6. 12:00.Pogodba št. 16399.

 

Dan pred dostavo oskrbnik preveri na 070 882 207, Dermastija Jure približno uro dobave. Prevoznik Boris Hočevar, 041 691 406. Reklamacija dobave: CASH Jarše.

 

Oseba zadolžena za naročanje s strani TUŠ-a: Goran Gogić, 070 881-148,

ep: goran.gogic@tus.si

 

Po oddaji naročila oskrbnik preveri, če je dobavitelj naročilo sprejel.

 

Dobava mesnin Kvibo… naroča oskrbnik.

 

Consult comerce d.o.o. Dorfarje 17. 4209 Žabnica, e-pošta: narocila@dobroinzdravo.si, 040 634 915,Tatjana Stanonik, Erika Stržinar, Brigita Šifrer naročilo štrukljev, potice, zavitkov

 

Damjan Jagodic S.P. Pekarna,naročilo prest: Kamniška 22, Vodice 1217, 01 83 23 146. Nabava po dogovoru.

 

Pranje posteljnine: Edita, Čauševič, Pralnica Narcisa Jesenice, 051 786 085.

 

7.Tehnične zadeve

 

Priključitev vode Trampuž Ivan najkasneje 17.6.

Popravilo Tuša. Dogovor z Elmerjem.

Tlačni preizkus, vodovoda, dezinfekcija, analiza vode – kasneje po otvoritvi

 

Biotero/odvoz kuhinjskih odpadkov/Silvo Čampelj, 051 345 272, 01 721 20 09.

Odpadki se vozijo na zbirno mesto, ki je na sedežu PD Jesenice, Železarska1, Jesenice, vsake tri tedne ali po dogovoru. Prvi odvoz je v petek 16.7. Nato vsake 3 tedne.

 

Poškodbe: polomljena ograja, podrt smerni drog, ukrivljeni žlebovi, podrta škarpa na cesti pred Tičarjevim domom, vlažen zid v skladišču hrane in v sobi v 1. nadstropju, polomljeni okenski polici, uničena kompostnika.

 

8. Zadolžitve: Lazar Boris

 

S.P. Slivnik Toni. Ponedeljek 14. 6. pričetek popravila podrte škarpe pred Tičarjevim domom, da se zagotovi nemoten dovoz do obeh koč. Popravilo ceste do Poštarskega doma, očistiti sneg na poti.

 

Dostava blagajne in vključitev opravi Microgramm. Urša Erman

051 353 144. Dogovorjeno.

 

POS terminal prenosni naročen pri NKBM/ Tadeja Trebše 05 331 73 80, 041 378 860, ( za Lj. tudi Kumar Andrej, 01 620 30 44 ). POS se vključi na WF- Microgram.

 

MČM – po odprtju se izčrpa se vsebina in odpelje. Naročilo odvoza blata pri komunalnem podjetju 21.22. 6. Micro Medica in Roto opravita zagon naprave.

 

Sanacija dimnika-vstavitev inox cevi, Rejc Marjan 041 774 472. Do 1.7. realizacija.

 

Naročilo magnetkov s sliko doma in Ajdovsko deklico, 030 406 509, Košir Aleš, naroči Beno, kartice Poštarski dom- Ajdovska deklica dostava iz skladišča.

 

Naročilo brisač/naročene/, dopolnitev majic/ po inventuri na Vršiču.

 

Znamke: naročilo znamk Gorenc Zdenka - vročitev oskrbniku na dan odprtja.

 

TV/01 475 46 46, Koren Bojan, bojan.koren@rtvslo.si./prijava

 

Analiza vode Tomaš Roman, 070 601 188/ Test vode (pouči osebje v zvezi s pitno vodo prehrano, označevanje alergenih snovi v prehrani, vodenju evidenc in uporabi HACCP-a).

 

Obvestiti PZS, policijo (04 582 07 00), pp_kranjska_gora.pukr@policija.si

pp-kranjska-gora.pukr@policija.si

 

TD/04 580 94 40, info@kranjska-gora.eu.

 

9. RUS BrankaNakazilo avansa TUŠU/ do 15.6. nakaže znesek 4000

in nakazilo 1000 € za sprotne stroške.

Dimnikarstvo Dovrtel Dimnik je bil očiščen na koncu sezone - 04 23 80 300,

ep- info@dimnikarstvo.si/Omedeno

 

Rože posajane.

 

Župevc Milan po naročilu pripravi drobiž in časopisni papir za podžiganje,

031 811 684.

 

 

Načelnik GO: Boris Lazar