PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ODPRT

Občni zbor Planinske skupine Novo mesto, 4. marec 2010

V četrtek, 4. marca 2010 je bil v lokalu Športne dvorane Marof redni občni zbor Planinske skupine Pošte in Telekoma Novo mesto. Navzočim 26 članicam in članom skupine se je pridružil tudi predsednik matičnega PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Stane Tomšič, s soprogo Barbaro.
Pred začetkom občnega zbora sta za prijetno vzdušje poskrbela najmlajša člana planinske skupine, Jakob in Matija Judež, ki sta zaigrala na harmoniko in flavto.
Delovno predsedstvo občnega zbora je vodil Jože Kukec. Najprej je predsednik PS NM Jože Hribar podal poročilo o delu skupine v preteklem letu. Od 16 načrtovanih izletov smo jih izvedli 15, s skupno 117 udeleženci. Predsednik PS je posebej pohvalil blagajničarko Nevenko Zorn, tajnico Majdo Višekruna in podpredsednika Jožeta Kukca, ki so najbolj zaslužni za uspešno delo PS Novo mesto. Kot prednostno nalogo si je PS zadala uspešno izvedbo letnega programa izletov in ohranitev števila članov.
Navzoče je pozdravil predsednik društva Stane Tomšič in pohvalil polno udeležbo na občnem zboru, zahvalo je izrekel tudi predsedniku PS Jožetu Hribarju za redno udeležbo na sejah upravnega odbora društva in za njegovo konstruktivno sodelovanje. Povabil nas je, da se na svojih izletih večkrat oglasimo v našem Poštarskem domu na Vršiču. Predlagal je tudi, da imenujemo skrbnika spletne podstrani PS NM na spletni strani društva, ki bo skrbel za objavo tekočih informacij, razpisov izletov in fotografij... 
Občni zbor je v celoti sprejel vsa poročila, pobude in program za leto 2010.
Na koncu je predsednik društva čestital Slavku Judežu ob njegovi 70-letnici in za spominsko plaketo PZS, ki jo je prejel na predlog Komisije za priznanja društva. V zahvalo za dolgoletno vodenje planinske skupine mu je v imenu upravnega odbora društva izročil v dar umetniško sliko Poštarskega doma na Vršiču.
Preostanek večera smo preživeli v prijetnem planinskem druženju, ob prigrizku in dobri kapljici.