PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

Osnovni podatki

Predstavitev

PREDSTAVITEV PLANINSKEGA DRUŠTVA POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
Planinsko društvo PTT Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1953 in je leta 2013 praznovalo 60-letnico uspešnega delovanja. Po razdelitvi PTT podjetja na Pošto Slovenije in Telekom Slovenije, se je leta 1997 društvo preimenovalo v PD Pošte in Telekoma Ljubljana. V okviru matičnega društva s sedežem v Ljubljani, delujeta še planinski skupini v Novi Gorici in Novem mestu.

Z okoli 600 člani predstavlja PD PT Ljubljana eno večjih planinskih društev v Sloveniji. Poleg zaposlenih in upokojenih delavcev podjetij Pošta Slovenije in Telekom Slovenije imamo tudi precej zunanjih članov.

Društvo je za svoje dolgoletno uspešno delo prejelo številna priznanja. Med prejemniki visokih priznanj Planinske zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije, Športne zveze Ljubljane, Mestne občine Ljubljana in drugih društev, so tudi mnogi naši zaslužni članice in člani, ki so veliko prispevali k razvoju planinstva in športne rekreacije.

Upravljamo priljubljeni Poštarski dom na Vršiču. Vzdržujemo več zahtevnih planinskih poti na območju Prisojnika in nekaj lažjih v okolici Ljubljane. V svojih vrstah imamo 18 vodnikov PZS z licenco za vodenje izletov različnih kategorij, 2 turno kolesarska vodnika PZS, 3 varuhe gorske narave PZS in 2 markacista PZS.

Sodelujemo s sorodnimi društvi PD Pošte in Telekoma Celje, PD Pošte in Telekoma Maribor, Društvom prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, PD HPiHT Sljeme Zagreb in PD HPiHT Ućka Rijeka. Med naše prijatelje štejejo številna planinska in druga društva.

VODSTVENI ORGANI DRUŠTVA:

Jože Dobnik   častni predsednik društvaNADZORNI ODBOR:

Štefanija Žagmeister predsednica NO
Lojzka Hribar

članica

Tatjana Zorman članicaČASTNO RAZSODIŠČE:

Jožica Grden predsednica ČR
Stanko Dolenc

član

Katja Terčelj Verovšek članica

UPRAVNI ODBOR:

Zdenka Gorenc predsednica društva
Jožef Tišlarič podpredsednik
Boris Lazar  podpredsednik, načelnik Gospodarskega odseka
Slavica Kranjc

tajnica

Branka Rus blagajničarka
Irena Fekonja načelnica Odseka za propagando in kulturo
Stanislav Jaki načelnik Seniorskega odseka
Janko Marn načelnik Vodniškega odseka
Mitja Štajduhar načelnik Odseka za planinske poti
Martina Šuštar Marn načelnica Odseka za varstvo narave
Jure Dobnik član
Stanislav Tomšič član
Franc Škarja predsednik Planinske skupine Pošte in Telekoma Novo mesto
Ingrid Peršolja predsednica Planinske skupine Pošte in Telekoma Nova Gorica