PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Dom je ZAPRT

Osnovni podatki

Predstavitev

ODSEK ZA PROPAGANDO IN KULTURO

Vsako leto izdamo »Okvirni program izletov društva«. V propagandni omarici na Trgu OF 16 v Ljubljani redno objavljamo razpise izletov ter opise opravljenih izletov s fotografijami. Posebno pozornost namenjamo društvenemu arhivu. Skrbimo za objavo informacij o društvenih dejavnostih v tiskanih in elektronskih medijih. Vsako leto organiziramo planinsko slikarsko kolonijo »Tine Horvat« in slikarsko razstavo ob koncu leta.

VODSTVO ODSEKA:

FUNKCIJA:

TELEFON:

E-POŠTA:

Irena Fekonja

Načelnica OPK

040 245 607

pd.telekom@siol.net

Jožef Tišlerič

Namestnik za propagando

040792547

jozeftisleric@gmail.com

Maja Klemenčič

Namestnik za kulturo

 

 

 

Urednica spletne strani društva: www.pdrustvo-ptlj.si

 


SLIKARSKA KOLONIJA »TINE HORVAT« - VRŠIČ

Med dejavnosti društva spada tudi likovno ustvarjanje naših članov. Odsek za propagando in kulturo vsako leto organizira planinsko slikarsko kolonijo na Vršiču. Udeležba je za likovne ustvarjalce brezplačna, vsak udeleženec pa v povračilo podari društvu eno sliko. V začetku decembra je otvoritev razstave del, ki so nastala na slikarski koloniji. Za razpis in sprejem prijav skrbi vodja slikarske kolonije Maja Klemenčič