PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Okno v Prisojniku
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ODPRT

Osnovni podatki

Predstavitev

VODNIŠKI ODSEK 

V odseku smo združeni vsi registrirani vodniki PZS društva, različnih kategorij. Imamo 18 registriranih vodnikov PZS z licenco za vodenje izletov različnih kategorij in 2 turno kolesarska vodnika, ki delujeta v okviru naše Planinske skupine Nova Gorica. Odsek vodi evidenco kategoriziranih vodnikov PZS društva in skrbi za redno obnavljanje registracije pri Vodniški komisiji PZS.

Vodniki s svojimi predlogi sodelujemo pri pripravi letnega programa izletov društva. Odsek organizira redna letna strokovna srečanja vodnikov. Skrbi za nabavo skupne planinske varovalne opreme ter za obnovo osebne planinske opreme vodnikov.

Med najpomembnejše naloge Vodniškega odseka spada skrb za dosledno izvajanje društvenih Navodil o izvedbi planinskih izletov. Pri organiziranju in vodenju izletov pomagajo tudi drugi izkušeni člani društva.

Na občasnih sestankih Vodniškega odseka obravnavamo tematiko s področja organiziranega prostovoljnega vodništva.

 

VODSTVO ODSEKA:

FUNKCIJA:

TELEFON:

E-POŠTA:

Janko Marn

Načelnik VO

031 314 107

janko.marn@telekom.si

Jožef Tišlarič

Namestnik

040 792 547

jozeftislaric@gmail.comOpis kategorij vodnikov PZS:

 

A

Lahke kopne ture

Vodenje: lahke označene in lahke neoznačene poti.

B

Zahtevne kopne ture

Vodenje: vse iz kategorije A, poleg tega pa še zahtevne in zelo zahtevne označene poti, vključno s posameznimi snežišči, zahtevne neoznačene poti in lahka brezpotja ter zahtevne zavarovane poti (ferata, Klettersteig) vključno z 2. težavnostno stopnjo (ocene A in B po avstrijski težavnostni lestvici).

C

Zelo zahtevne kopne ture

Vodenje: vse iz kategorije B, poleg tega pa še vodenje po zelo zahtevnih neoznačenih poteh, zahtevnih in zelo zahtevnih plezalnih poteh ter zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih ter zahtevne zavarovane poti (ferata, Klettersteig) vključno s 4. težavnostno stopnjo (ocene A, B, C in D  po avstrijski težavnostni lestvici).

D

Lahke snežne ture

Vodenje: vse iz kategorije A, lahke označene in lahke neoznačene poti v snegu, zimsko markirane poti ter organizirani in varovani zimski pohodi.

G

Lahki turni smuki

Vodenje: vse iz kategorije A in D ter lahki turni smuki.

ABD

Vodnik PZS z osnovno mednarodno licenco za vodenje planinskih izletov v tujini  (Mountain Walking Leader UIAA)

Več o prostovoljnem vodništvu na spletni strani Vodniške komisije PZS: http://vk.pzs.si

 

REGISTRIRANI VODNIKI PZS: 

 

VODNIK PZS:

KATEGORIJA:

TELEFON:

E-POŠTA:

1

Leopold Balažič

ABD

041 382 826

polde.balazic@siol.net

2

Gregor Česnik

ABD

041 756 346

gcesnik@siol.net 

3

Darinka Gaberščik

ABD

031 438 499

 ivan.brovc@siol.net

4

Stanislav Jablanšček

ABD

031 883 169

stanislav.jablanscek@siol.net

5

Stanislav Jaki

A

041 696 925

stanko.jaki@siol.net

6

Aleš Koršič

ABD

051 375 430

ales.korsic@telekom.si

7

 

 

 

 

8

Leon Ličen

AB

041 871 272

leon.licen@gmail.com

9

Janko Marn

ABCDG

031 314 107

janko.marn@telekom.si

10

Borut Paškulin

ABD

041 611 089

borut.paskulin@gmail.com

11

Ingrid Peršolja

ABD

070 828 407

ing.persolja@gmail.com

12

Marina Pirš

A

040 709 400

marina_pirs@hotmail.com

13

Matjaž Pogačnik

A

041 382 768

matjaz.pogacnik@telekom.si

14

Uroš Škrjanec

A

041 382 781

uros.skrjanec@telekom.si

15

Ruža Tekavec

ABD

041 536 788

tone_tekavec@t-2.net

16

Jožef Tišlarič

ABD

040 792 547

jozef.tislaric@gmail.com

17

Stanislav Tomšič

ABD

041 830 366

stanislav.tomsic@siol.net

18

Ivan Trampuž

ABD

041 645 829

ivan.trampuz@gmail.com

 19

Roman Tratar

ABD

041 387 801

romantratar75@gmail.com 

 

Turno kolesarski vodniki PZS:

 

TK VODNIKI PZS:

KATEGORIJA:

TELEFON:

E-POŠTA:

1

Branko Belingar

TKV I

041 705 349

2bbranko@gmail.com

2

Stanislav Jablanšček

TKV II

031 883 169

stanislav.jablanscek@siol.net

 

Opis kategorij turno kolesarskih vodnikov PZS:

TKV I

Turno kolesarski vodnik I 

Vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S3-S4.

TKV II

Turno kolesarski vodnik II 

Vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh, utrjenih gozdnih vlakah in stezah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S5.

Glede na to, da je pogoj za prijavo na izpit tudi naziv Vodnik PZS, je vodnik usposobljen tudi za vodenje kombiniranih tur, ki vključujejo pohodništvo

(vzponi na vrhove, ki niso dosegljivi s kolesom itd.).

Opis stopenj zahtevnosti na spletni strani Komisije za turno kolesarstvo PZS: http://ktk.pzs.si/