PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Dom je ZAPRT

Osnovni podatki

Predstavitev

 

 

PLANINSKA SKUPINA POŠTE IN TELEKOMA NOVA GORICA

Predstavitev Planinske skupine Pošte in Telekoma Nova Gorica

Sobota, 8. september 1962. Na Razor planini nad Tolminom se zbere skupina mladih fantov in deklet »poštarjev« iz Nove Gorice in na pobudo Jožeta Dobnika, takratnega predsednika PD PTT Ljubljana, ustanovi planinsko skupino. Ustanovitev je potekala enostavno, skromno, delavno. Taki smo goriški planinci še danes. Ljubimo domačnost in planine, sovražimo birokracijo. Naslednja leta skupina uspešno deluje. Nismo imeli šolanih ali izkušenih vodnikov, zato smo najprej spoznavali bližnje primorske in notranjske planine. Leta 1965 smo imeli že 72 članov. V letih od 1966 do 1970 je skupina doživela krizo, predvsem zaradi preobremenjenosti najdejavnejših članov. V začetku sedemdesetih se je želja po naravnem in zdravem okolju ponovno prebudila. Ob 15-letnici je skupina štela že 125 članov. Sodelovali smo povsod. Prinesli smo pozdrave s Triglava na zbor planincev PTT Primorske na Socerbu, prenašali štafeto po »Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije«, sodelovali pri vzdrževanju planinskih poti itd. Naši fantje so pomagali pri gradnji planinskega doma pri Krnskem jezeru, ki ga upravlja PD Nova Gorica. Redno smo se udeleževali zborov planincev PTT Slovenije in Jugoslavije.

Danes štejemo 106 članov, žal premalo mladih. Vsako leto organiziramo veliko izletov, s številno udeležbo. Večje zanimanje je za lažje izlete. Stiki z matičnim društvom so se zadnja leta močno okrepili. Organizirali smo več skupnih izletov in srečanj planincev Pošte in Telekoma Slovenije.

Planinska skupina PT Nova Gorica je leta 2012 praznovala 50-letnico uspešnega delovanja. Preznovanje obletnice smo združili s 45. srečanjem PD PT Slovenije, ki je bilo na Ponikvah na Šentviški planoti.

Planinske izlete vodijo naši registrirani vodniki PZS, pomaga pa jim še Peter Kolenc. 

https://www.facebook.com/planinskaskupinaposteintelekomanovagorica/?ref=aymt_homepage_panel


Naslov: Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica.

Internet: www.pdrustvo-ptlj.si  / podstran: Planinska skupina PT Nova Gorica;

Identifikacijska številka PD PT Ljubljana za DDV: SI79457339

Transakcijski račun, Nova KBM: SI56 0475 0000 2020 464

BIC: KBMASI2X

 

 

VODSTVO PLANINSKE SKUPINE:

FUNKCIJA:

TELEFON:

E-POŠTA:

Ivan Trampiž

predsednik PS NG

041 645 829

ivan.trampuz@gmail.com

Božo Leban

podpredsednik

 051611402

 bozo.leban@siol.net

Karmen Pahor

tajnica

031 891 289

pahor.karmen@gmail.com

Anica Trampuž

blagajničarka

031 704 737

anica.trampuz@telekom.si

 

REGISTRIRANI VODNIKI PLANINSKE SKUPINE NOVA GORICA:

 

VODNIK:

KATEGORIJA:

TELEFON:

E-POŠTA:

1

Branko Belingar

Turno kolesarski vodnik I

041 705 349

2bbranko@gmail.com

2

Darinka Gaberščik

Vodnica PZS ABD

Varuhinja gorske narave

031 438 499

 darinkagab15@gmail.com

 

3

Stanislav Jablanšček

Vodnik PZS ABD

Turno kolesarski vodnik II

Alpinistični inštruktor

Inštruktor planinske vzgoje

031 883 169

stanislav.jablanscek@guest.arnes.si

5

Aleš Koršič

Vodnik PZS ABD

051 375 430

ales.korsic@telekom.si

6

Leon Ličen

Vodnik PZS AB

041 871 272

leon.licen@gmail.com

7

Karmen Pahor

Vodnica PZS A

031 891 289

pahor.karmen@gmail.com

8

Ingrid Peršolja

Vodnica PZS ABD

040 292 915

ing.persolja@gmail.com

9

Ivan Trampuž

Vodnik PZS ABD

Varuh gorske narave

041 645 829

ivan.trampuz@gmail.com