PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

Povzetek novosti članarine za leto 2018 Objavljeno: pet, 26.04.2019

Kratek povzetek je v nadaljevanju:

V letu 2018 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

  • Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2018 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (nova številka: +386 5 66 28 500).
  • Zavarovalne vsote za A člane se spremenijo iz 25.000 za smrt in 75.000 za invalidnost na 15.000 in 50.000 €. Za A člane je dodatno vključeno zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara z zavarovalno vsoto do 1.000 €. V skladu s tabelo zlomov, izpahov in opeklin izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino, skladno z določili posebnih pogojev. Dodatno je vključeno tudi zavarovanje prehodne oskrbe (100 ur in 4 prevozi na kontrole).
  • Meja višine zavarovanja za alpinizem se iz 5.000 m dvigne na 6.000 m.
  • OPP članarina se preimenuje v IN članarino in poleg oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo vključuje tudi osebe, ki jim je podaljšana roditeljska pravica.
 

Celotna informacija je dostopna na strani PZS:


Vrste in višina članarine za leto 2018
 

Vrste članstva

Višina članarine

član z največjim obsegom ugodnosti

55,00 €

A/z družinskim popustom

50,00 €

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00 €

B/z družinskim popustom

20,00 €

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50 €

S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

16,00 €

S + Š/z družinskim popustom

12,80 €

P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00 €

P + O/z družinskim popustom

5,60 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

7,00 €

IN/z družinskim popustom

5,60 €

Pripravi za tisk