PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

Povzetek novosti članarine za leto 2019 Objavljeno: tor, 14.07.2020

 

Kategorija

Vrsta članstva

Polna članarina

Družinska članarina

A

Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

56

51

B

Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

26

21

B1

Oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50

-

S + Š

Srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta starosti,

z osnovnim obsegom ugodnosti

17

13,80

P + O

Predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7

5,60

IN

Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

8

6,60

Vpisnina za novega člana: 2

Novi člani prejmejo izkaznico po pošti na domači naslov, v roku 7-10 dni.

Predšolski otroci prejmejo ob vpisu Cici dnevnik, osnovnošolci pa dnevnik Mladi planinec.

Družinski popusti veljajo, če se plačilo izvede istočasno za celo družino.

 

 

POMEMBNO:

V vse vrste članarine je vključeno zavarovanje reševanja v tujini s 24 urno asistenco ter dodatna zdravstvena asistenca ponesrečencu v tujini. Zavarovalno kritje začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica.

 

Za neprekinjeno osnovno nezgodno zavarovanje morajo dosedanji člani poravnati članarino do 31. 1. 2019. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

 

Plačilo članarine ali vpis v društvo uredite pri poverjenikih ali v društveni pisarni na Cigaletovi ulici 10, Ljubljana (poslovna stavba Telekoma Slovenije): torek: 15:00 - 17:00, petek: 9:00 - 11:00

 

Članarino pa lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun društva: SI56 0475 0000 3082 905 s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina. Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto.

 

Podrobnejša pojasnila o članarini, zavarovanju in ugodnostih lahko dobite v pisarni društva ali na spletni strani www.pdrustvo-ptlj.si in na spletni strani Planinske zveze Slovenije www.pzs.si ČLANSTVO.

Pripravi za tisk