PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

VABILO K PLAČILU PLANINSKE ČLANARINE 2019 Objavljeno: ned, 08.12.2019

Dokument v PDF obliki:

Vabimo vas k plačilu članarine za leto 2019.

 

Plačilo ali vpis v društvo uredite pri poverjenikih ali v društveni pisarni na Cigaletovi ulici 10, Ljubljana (poslovna stavba Telekoma Slovenije)

 

ob torkih med 15:00 - 17:00, ter petkih med  9:00 - 11:00.

 

Članarino lahko poravnate tudi  z nakazilom na transakcijski račun društva:  SI56 0475 0000 3082 905 s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina.

Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto.

 

 

   Kategorija

Vrsta članstva

    Polna članarina

    Družinska članarina

  A

   Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti   

 56

51

         B

  Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z                                                   osnovnim obsegom ugodnosti

       26

      21

        B1

   Oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

       19,50

        -

      S + Š

   Srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta starosti,

   z osnovnim obsegom ugodnosti

       17

     13,80

     P + O

   Predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

       7

       5,60

        IN

   Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

       8

       6,60

                                                  Vpisnina za novega člana:  2 €   

                          Novi člani prejmejo izkaznico po pošti na domači naslov, v roku 7-10 dni.

              Predšolski otroci prejmejo ob vpisu Cici dnevnik, osnovnošolci pa dnevnik Mladi planinec.

Družinski popusti veljajo, če se plačilo izvede istočasno za celo družino.

 

Pripravi za tisk