PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

VABILO K PLAČILU PLANINSKE ČLANARINE 2020 Objavljeno: čet, 28.01.2021

V PDF:

VABILO K PLAČILU PLANINSKE ČLANARINE 2020

Kategorija

Vrsta članstva

Polna članarina

Družinska članarina

A

Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60

54,60

B

Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28

22,60

B1

Oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

21

-

S + Š

Srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta starosti,

z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50

15

P + O

Predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8

6,40

IN

Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti

odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z

omejenim obsegom ugodnosti.

8

6,40

Vpisnina za novega člana: 2

Novi člani prejmejo izkaznico po pošti na domači naslov, v roku 7-10 dni. Predšolski otroci prejmejo ob

vpisu Cici dnevnik, osnovnošolci pa dnevnik Mladi planinec. Družinski popusti veljajo, če se plačilo izvede

istočasno za celo družino.

 

POMEMBNO: V vse vrste članarine je vključeno zavarovanje reševanja v tujini s 24 urno asistenco ter dodatna zdravstvena asistenca ponesrečencu v tujini. Zavarovalno kritje začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za neprekinjeno osnovno nezgodno zavarovanje morajo dosedanji člani poravnati članarino do 31. 1. 2020. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

 

Plačilo članarine ali vpis v društvo uredite pri poverjenikih ali v društveni pisarni na Cigaletovi ulici 10, Ljubljana (poslovna stavba Telekoma Slovenije): torek: 15:00 - 17:00, petek: 9:00 - 11:00

 

Članarino pa lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun društva: SI56 0475 0000 3082 905 s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina. Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto.

Podrobnejša pojasnila o članarini, zavarovanju in ugodnostih lahko dobite v pisarni društva ali na spletni strani www.pdrustvo-ptlj.si in na spletni strani Planinske zveze Slovenije www.pzs.si ČLANSTVO.

Pripravi za tisk