PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

VABILO K VPLAČILU PLANINSKE ČLANARINE ZA LETO 2023 Objavljeno: čet, 28.09.2023

VABILO K PLAČILU PLANINSKE ČLANARINE 2023

Podatki o višine članarine za 2023 so nanaslednji povezavi: https://www.pzs.si/novice.php?pid=16020

Spodaj je povzetek z zgoraj navedene strani.

Vrste in višina članarine za leto 2023

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

68,00

A/d in A/i - družinski popust, popust za invalide

61,80

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

32,00

B/d in B/i - družinski popust, popust za invalide

25,80

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

24,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

21,00

S+Š/d in S+Š/i - družinski popust, popust za invalide

17,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

9,00

P+O/d in P+O/i - družinski popust, popust za invalide

7,20

IN

invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanja

9,00

IN/d - družinski popust brez zavarovanja

7,20


Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status
.

Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij 
A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08).

 

Plačilo članarine ali vpis v društvo od februarja dalje pa lahko uredite tudi pri poverjenikih ali v društveni pisarni na Cigaletovi ulici 10, Ljubljana (poslovna stavba Telekoma Slovenije):
torek: 15:00 - 17:00, petek: 9:00 - 11:00

 

Članarino pa lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun društva: SI56 0475 0000 3082 905 BIC/SWIFT: KBMASI2X s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina. Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto.  

Podrobnejša pojasnila o članarini, zavarovanju in ugodnostih lahko dobite v pisarni društva ali na spletni strani www.pdrustvo-ptlj.si in na spletni strani Planinske zveze Slovenije www.pzs.si ČLANSTVO.

Pripravi za tisk