PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

VABILO K VPLAČILU PLANINSKE ČLANARINE ZA LETO 2024 Objavljeno: sre, 28.02.2024

VABILO K PLAČILU PLANINSKE ČLANARINE 2024

Podatki o višine članarine za 2023 so nanaslednji povezavi: "Planinska članarina 2024 - tradicija, ponos, varnost!"

Spodaj je povzetek z zgoraj navedene strani.

 

VABILO K PLAČILU PLANINSKE ČLANARINE 2024

   Kategorija

Vrsta članstva

    Polna članarina

    Družinska članarina

  A

   Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti   

 68

   61,80

  B

  Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z                                                   osnovnim obsegom ugodnosti

  32

    25,80

  B1

   Oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

   24

        -

 S + Š

   Srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta starosti,

   z osnovnim obsegom ugodnosti

    21

 17

 P + O

   Predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

      9

   7,20

 IN

   Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti

  odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z

  omejenim obsegom ugodnosti.

      9

   7,20

         D

   Posameznik, član v dveh ali več društvih,. Ta kategorija članarine je

   možna izključno v primeru predhodnega vpisa članarine za tekoče

   leto pri matičnem društvu.

      11

      

                                                  Vpisnina za novega člana:  2 €   

  Novi člani prejmejo izkaznico po pošti na domači naslov, v roku 7-10 dni.  Predšolski otroci prejmejo ob

  vpisu Cici dnevnik, osnovnošolci pa dnevnik Mladi planinec. Družinski popusti veljajo, če se plačilo izvede

   istočasno za celo družino.

 

POMEMBNO:  Zavarovalno kritje začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica.  Za neprekinjeno osnovno nezgodno zavarovanje morajo dosedanji člani poravnati članarino do 31. 1. 2024. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

 

Plačilo članarine ali vpis v društvo lahko uredite v društveni pisarni na Cigaletovi  ulici 10,
 Ljubljana (poslovna stavba Telekoma Slovenije):  torek: 15:00 - 17:00, petek:   9:00 - 11:00

 

Članarino pa lahko poravnate tudi  z nakazilom na transakcijski račun društvaSI56 0475 0000 3082 905 s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina.  Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto. 

Podrobnejša pojasnila o članarini, zavarovanju in ugodnostih lahko dobite v pisarni društva ali na spletni strani www.pdrustvo-ptlj.si in na spletni strani Planinske zveze Slovenije www.pzs.si  ČLANSTVO.

Pripravi za tisk