PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica

OBČNI ZBOR PS PT NOVA GORICA, 24.03.2012

V soboto, 24.03.2012 ob vse Slovenski čistilni akciji je naša skupina izpeljala Občni zbor v Brdih. Tako kot vsako leto so se tudi tokrat nekateri podali pred zborom še na krajši izlet, ki so ga izkoristili tudi za čiščenje okolice poti, ki pelje na Korado. V lepem sončnem spomladanskem vremenu se je akcije in izleta udeležila velika večina, ki se je po tem pridružila na Občnem zboru. Pohvala, gre tudi našemu gostu predsedniku PD PT Ljubljana, Stanetu Tomšič, ki se  je tudi pridružil na izletu in na čistilni akciji.
Občni zbor je potekal v veselem razpoloženju. Letos je bil redni zbor, brez volitev. Povdarek je bil na pripravah, ki potekajo za 45. srečanje  planincev PS Slovenije in na praznovanje 50.  letnice Planinske skupine PT Nova Gorica. Po uradbnem delu smo se še dobro podprli in se zavrteli ob lepi melodiji.  

Tekst: Darinka Gaberščik
Fotografije: Ingrid Peršolja in Darinka Gaberščik