PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica

PO KOSMAČEVI UČNI POTI, 19.05.2012


KOSMAČEVA UČNA POT
Kosmačeva učna pot je rezultat inovacijskega projekta učencev in mentorjev OŠ Dušana Muniha Most na Soči in je prva literarna učna pot v Sloveniji. Pohodnik na njej sreča 10 informacijskih tabel, na katerih ga spremlja pisateljeva beseda in predstavitev zgodovinskih in geografskih značilnosti ob poti. Popotnika usmerjajo leseni kažipoti z napisom KUP (Kosmačeva učna pot).

Na pot lahko vstopamo na različnih krajih. Iz Dolenje Trebuše do Tolmina bomo vključno z označeno učno potjo prehodili približno 18 km in za to porabili 6 do 7 ur. Sledili bomo Idrijci in Soči ter njunim pritokom, na poti spoznavali kulturno in naravno dediščino ter uživali v naravi.

DOLENJA TREBUŠA

Vas leži v srednjem delu porečja Idrijce, kjer se Trebuščica s svojim največjim pritokom Hotenjko vključuje v porečje Idrijce. Je razloženo naselje, ki se razprostira po dolinah Hotenje, Trebuščice in Idrijce.

Pri gostilni Podkorito zavijemo na most, ki se pne čez Idrijco, mimo kulturnega doma in podružnične šole čez travnik do cerkve sv. Jakoba. Cerkev je bila posvečena v začetku 19. stoletja, slike v njeni notranjosti pa so delo Vincenca Lapanja s Ponikev.

Pri cerkvi sledimo lesenemu kažipotu KUP, prečkamo reko Trebuščico in se povzpnemo na Prvejk. Kratek vzpon
nas nagradi s čudovitim pogledom na dolino Idrijce.

Steza vodi do Temnika.

Hodimo po poti, po kateri je dvajsetleten pisatelj v spremstvu svojega očeta za 15 let zapuščal svoj dom in
na kateri sta se z očetom poslovila za vedno.

DOMINOV ROB

V delih Cirila Kosmača pogosto naletimo na ta dogajalni prostor. Tam cesta Tolmin-Ljubljana »objame« skalnat rob nad Idrijco. Pogled nanj se ponuja s poti od Temnika, kjer je bil doma Kosmačev Temnikar (književna oseba iz novel V gaju in Balada o trobenti in oblaku).

SKOPIČNIK

Dogajalni kraj novele V gaju. Potok meji Kosmačeve od Temnika.

Pri potoku vstopamo na Kosmačevo učno pot. Nanjo opozarja informacijska tabla.

KOSMAČEVA DOMAČIJA V BUKOVICI

Domačijo, v kateri je pisatelj preživel svoje otroštvo in mladostna leta, je obnovil Tolminski muzej. Na ogled je stalna spominska razstava. Pritlični prostori z vežo, kuhinjo, izbo in kamro predstavljajo bivalno kulturo v tridesetih letih 20. stoletja, torej v času pred Cirilovim begom v tedanjo kraljevino Jugoslavijo; v zgornjih prostorih je predstavljeno njegovo življenje in ustvarjalna pot. Ogled je možen po predhodni najavi v muzeju, ob tradicionalnih pohodih je ogled prost. V sosednji hiši živita pisateljev brat in nečak.

SLAP OB IDRIJCI

Pred mostom ob cesti proti Ljubljani je tabla z zemljevidom Kosmačeve učne poti. Sledimo kažipotom in nadaljujemo po levem bregu reke skozi zaselek Hotešk do mosta čez Idrijco.

IDRIJA PRI BAČI

Čez most vodi cesta v vas, a mi nadaljujemo po levem bregu reke do hotela Zlata ribica, reka vabi k postanku.

BATIŠTOVA HIŠA

Hiša je stavbarski spomenik, ki govori o spremembah v času od 16. do 19. stoletja. Posebnost je na stranski
fasadi vzidan kamniti relief iz 16. stoletja s podobo Madone. Prinesli naj bi ga iz ene od bližnjih cerkva.

ŽELEZNIŠKI MOST  IN TRDNJAVA

Mogočni viadukt, ki se pne ob sotočju Idrijce in Bače, je eden najpomembnejših in najdaljših na  Bohinjski progi, zgrajeni leta 1906. Trdnjavo ob železniškem mostu v Bači pri Modreju so zgradili Avstrijci v obrambne namene.
Po 1. svetovni vojni jo je uporabljala italijanska vojska, zdaj je zapuščena in ne služi svojemu namenu.

POSTAJA

SPOMENIK XV. KORPUSU

Ko pridemo preko mostu, ki povezuje Postajo s cesto Ljubljana-Tolmin, se pogled ustavi na spomeniku iz 1.
svetovne vojne. Postavili so ga enotam XV. avstro-ogrskega korpusa, ki so se bojevale med Krnom in Banjšicami  od maja 1915 do oktobra 1917. Zgrajen je bil že med vojno 1917.

STOPEC

Steza vodi do zaselka na robu polj ob nekoč zelo prometni poti iz Bače pri Modreju proti Mostu na Soči in
Tolminu.

TOFCOVA KAPELICA

Po pripovedovanju je kapelico postavil nekdo iz rodu Tofcovih, v zahvalo, ker je v nesreči z vozom ostal
nepoškodovan. Kapelica je bila v obeh svetovnih vojnah poškodovana, zadnjič je bila obnovljena leta 1985, slika Marije v njej pa je delo akademskega slikarja in restavratorja Izidorja Moleta z Brezovice pri Ljubljani.

POKOPALIŠČE SV. MAVRA

Pokopališka cerkev sv. Mavra je bila prvič omenjena leta 1192 in je najstarejši sakralni objekt v kraju in okolici. Za kamnito ogrado je vaško pokopališče. Nad vhodnim portalom je v niši poznogotski kip Marije z detetom.

Pokopališče pa je tudi eden od dogajalnih prostorov Kosmačeve novele Tantadruj.

S ceste pred pokopališčem se odpira pogled na jezero, vasi ob njem in tolminsko-bohinjske hribe.

MOST NA SOČI

Mimo spomenika rojaku, pisatelju Ivanu Preglju, pridemo v vas.

OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI

V šoli je Arheološki muzej, v katerem je prikazana zgodovina kraja in arheoloških raziskav, in UNIKATNA
BIOLOŠKA UČILNICA, zanimiva za mlade raziskovalce in naključne obiskovalce.

CERKEV SV. LUCIJE

Cerkev je bila posvečena 1612. leta.  V prvi svetovni vojni je bila močno poškodovana, obnovili so jo, akademski slikar Tone Kralj pa je 1940. leta izdelal stenske poslikave in oljne slikarije.

HIŠA PISATELJA IVANA PREGLJA

V Lovrčevi hiši je v mladih letih živel Ivan Pregelj. Na pročelju je spominska plošča, ki so jo postavili stari goriški študentje.

ROJSTNA HIŠA MARKA MUNIHA

V mogočni stavbi z mnogimi terasami, ki stoji nasproti Pregljeve hiše, se je leta 1936 rodil slovenski dirigent Marko Munih.

Po strmi ulici se spustimo na Plac. Tabla z zemljevidom opozarja, da zapuščamo Kosmačevo učno pot.

NA PLACU

Tako domačini poimenujejo osrednji vaški trg. Gostilna Vuga je ROJSTNA HIŠA PISATELJA IN DRAMATURGA SAŠE VUGE (r. 1930). Nasproti stoji Maregova hiša, v kateri je danes zdravstveni dom. Na pročelju je SPOMINSKA PLOŠČA ROJAKU ANTONU MUZNIKU, v 18. stoletju  zdravniku in piscu zdravstvenih razprav.

Na Mostu na Soči lahko obiščemo še MALI MUZEJ »TOLMINSKO MOSTIŠČE«, se okrepčamo v eni od gostiln, se
sprehodimo po zgodovinski poti ČEZ MOST PO MODROST ali po BIOLOŠKI UČNI POTI do razgledne točke na hribu Cvetje ali se z eno od bark zapeljemo po jezeru.

OB JEZERU

Leta 1938 je po izgradnji pregrade v Podselih voda zalila divjo sotesko, v kateri se stekata Idrijca in Soča. Nastalo je umetno jezero, ki daje danes pečat kraju.

GUBE PLOŠČATEGA APNENCA PRI MODREJU

Do glavne ceste pod galerijo Pod ključem sega skoraj previsna stena Senice, v kateri so lepo vidne nagubane
apnenčaste plošče, nastale pred več kot 60 milijoni let z usedanjem v plitkem pradavnem morju.

VALIŠČE MODREJ

Ribiška družina Tolmin od leta 1989 umetno vzreja postrvi v lastnem vališču v Modreju pri Vodivčku. Vališče napaja izvirna voda izvira Zapolje pri Vodivčku, ki je kakovostna pitna voda in ima stalno temperaturo 10 do 11 stopinj.

V TOLMIN

Ob Soči pridemo do sotočja Soče in Tolminke, se povzpnemo na most čez Tolminko in pot nadaljujemo do mesta. Mimo Coroninijeve graščine, v kateri domuje Tolminski muzej, zaključimo pohod v KNJIŽNICI CIRILA KOSMAČA TOLMIN.

TRADICIONALNI POHODI

Vsako tretjo soboto v maju pripravijo prizadevni organizatorji pohod z bogatim programom.
(Nevenka Janež)
Fotografije: Darinka Gaberščik in Irena Mlakar