PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

Stanislav Tomšič prejel najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije - sobota, 5. december 2015

V soboto, 5. decembra 2015 je bila v Kulturnem centru Litija svečana podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2015.

Podpredsednik društva Stanislav Tomšič je prejel Svečano listino PZS.

VEČ na strani PZS 

 

Iz obrazložitve najvišjega priznanja:

Stanislav Tomšič je član PD Pošte in Telekoma Ljubljana neprekinjeno od leta 1968 (prvi vpis leta 1955). Včlanjena je tudi celotna njegova družina.

Več kot 20 let že deluje v vodstvenih organih in odsekih društva.

Od leta 2001 do 2015 je bil predsednik društva, zdaj je podpredsednik društva, aktiven na področju propagande, gospodarstva in vodništva.

Kot predsednik društva je vsa leta aktivno sodeloval v Meddruštvenem odboru PD Ljubljane.

Kot vodnik PZS kategorije ABD pripravlja in vodi številne društvene izlete in planinska potovanja v domovini in tujini.

V obdobju 2004-2006 je bil namestnik načelnika Vodniške komisije PZS.

Aktivno sodeluje pri vzdrževanju planinskih poti na Prisojniku in v okolici Ljubljane.

Pomemben je njegov prispevek pri ekološki obnovi Poštarskega doma na Vršiču, kateremu je bil leta 2014 podeljen certifikat PZS "Okolju prijazna koča".

Več let je bil urednik društvenega glasila Pod Prisojnikom, je urednik vsakoletne brošure Okvirni program društva in jubilejnega Zbornika ob 60-letnici društva.

Stanislav Tomšič je prejemnik številnih priznanj za aktivno sodelovanje z drugimi planinskimi društvi in zvezami, v Sloveniji in na Hrvaškem.

Priznanja PZS:

1995: Bronasti častni znak PZS

2000: Srebrni častni znak PZS

2008: Zlati častni znak PZS

2010: Priznanje Vodniške komisije PZS za 5-letno delo

2012: Priznanje Vodniške komisije PZS za 10-letno delo

2012: Spominska plaketa PZS, ob 65-letnici

Druga priznanja:

1978: Zlata značka ob 25-letnici PD PTT Ljubljana

2003: Zlati znak PD Pošte in Telekoma Ljubljana

2003: Srebrni znak s vijencem, Planinarski savez Zagreb

2006: Zlati častni znak MDO PD Ljubljana

2006: Zlati znak in posebno priznanje PD Pošte in Telekoma Ljubljana

2007: Priznanje z zlatim znakom ob 50-letnici PD HPT Ućka Rijeka

2007: Priznanje ob 50-letnici PD Pošte in Telekoma Maribor

2007: Diploma PD HPT Sljeme Zagreb

2008: Priznanje PD Brežice

2009: Kipec Kurirčka, Društvo prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije

2013: Listina zvestobe PD Pošte in Telekoma Ljubljana