PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

Štefanija Žagmeister prejela priznanje Športne zveze Slovenije - četrtek, 10. december 2015

V četrtek, 10. decembra 2015 je bila v Festivalni dvorani prireditev Športnik Ljubljane 2015.

Štefanija Žagmeister, predsednica Nadzornega odbora društva je prejela priznanje Športne zveze Ljubljane za življenjsko delo v amaterskem športu.

Iz obrazložitve visokega priznanja:

Štefanija Žagmeister se je takoj po včlanitvi leta 1968 aktivno vključila v delo društva. Leta 1970 je bila izvoljena za tajnico društva. Od 1971 do 1978 je bila podpredsednica društva in predsednica gradbenega odbora za posodobitev in razširitev Poštarske koče na Vršiču. Zaradi vedno večjega obiska dotedanje zmogljivosti Poštarske koče niso več zadoščale, zato je upravni odbor društva sklenil, da je treba planinsko postojanko posodobiti in razširiti. To nalogo je z njej lastno iznajdljivostjo in sposobnostjo uspešno izpeljala. Dela na posodobljeni in razširjeni koči so bila zaključena 30. septembra 1977. Novi Poštarski dom pa je bil slovesno odprt 2. julija 1978.

Leta 1982 je bila imenovana za direktorico Podjetja za ptt promet Ljubljana. To funkcijo je opravljala do leta 1993. V tem času je z vsemi močmi pomagala svojemu društvu: finančno, materialno, kadrovsko, moralno in na vse mogoče načine, da je lahko društvo še bolj uspešno poslovalo.

Po upokojitvi se je zopet aktivno vključila v delo organov društva. Izvoljena je bila za članico upravnega odbora in blagajničarko društva ter je poskrbela za transparentno poslovanje društva, zaradi njenega odličnega poznavanja finančnega in knjigovodskega poslovanja. Sedaj pa je predsednica Nadzornega odbora.

V letih 2005-2009 je aktivno sodelovala v odboru za ekološko prenovo Poštarskega doma na Vršiču. V tem obdobju je bil dom temeljito prenovljen, zgrajena je bila čistilna naprava za odpadne vode.

Štefanija Žagmeister je za svoje delo prejela več planinskih priznanj. Društvo jo je tudi imenovalo za svojo častno članico.

Prejeta planinska priznanja:

1974  Srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije       

1978  Zlati častni znak Planinske zveze Slovenije           

1978  Zlati znak PD Djeravica Peć, Kosovo                   

1980  Zlati znak PD HPT Sljeme Zagreb                        

1985  Srebrni znak Planinske zveze Jugoslavije             

2000  Zlati znak PD Pošte in Telekoma Ljubljana           

2003  Spominska plaketa Planinske zveze Slovenije      

2003  Častna članica PD Pošte in Telekoma Ljubljana    

2013  Listina zvestobe PD Pošte in Telekoma Ljubljana 

2013  Svečana listina Planinske zveze Slovenije