PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija

62. občni zbor PD PT Ljubljana - sobota, 5. marec 2016

Na začetku je Irena Fekonja, načelnica Odseka za propagando in kulturo, pozdravila vse navzoče in čestitala pohodnikom, ki so prehodili pot na Limbarsko goro. Recitirala je pesmi Cvetke Murovec, članice našega društva. Pridružila se ji je skupina osnovnošolskih otrok Plesne folklorne skupine Mengeš, pod vodstvom našega člana Boštjana Sveteta, ki so zapeli pesem Na Roblek bom odšel in uprizorili kratko igrico, na  koncu pa sta Boštjan in harmonikar Marko zapela pesem Tri bele planike.

Po končanem kulturnem programu je predsednica društva Zdenka Gorenc začela uradni del 62. občnega zbora društva. Pozdravila je navzoče člane in članice društva ter vabljene goste, med katerimi so bili: Danica Fux, podpredsednica PD Brežice, Vlado Možina, predstavnik PD PT Maribor, Stane Simšič, predstavnik in častni član PD Kamnik in Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane.

Iz poslovnega poročila predsednice društva ter poročil načelnikov odsekov in predsednikov planinskih skupin je razvidno bogato delo društva v letu 2015.

V skladu z novimi Pravili društva so bili sprejeti novi pravilniki, pristopili smo k uvedbi davčnih blagajn, prenovili smo spletno stran društva.

Ob koncu leta je imelo društvo skupaj 639 članic in članov: v matičnem društvu 489, v Planinski skupini Nova Gorica 120 in v Planinski skupini Novo mesto 30. Opravljenih je bilo 5.965 ur prostovoljnega dela.

Izvršenih je bilo 83 izletov in akcij, s skupno udeležbo 1510 članov.

Vodniški odsek je imel 18 registriranih vodnikov PZS, ki so s svojim strokovnim znanjem pripomogli pri izvedbi programa izletov in potovanj našega društva.

Odsek za varstvo narave je izvedel čistilno delovno akcijo na planinskih poteh, skupaj z Odsekom za planinske poti. Maja so izpeljali izlet v Kozjanski regijski park, skupaj s planinskimi prijatelji iz PD HPiHT Sljeme Zagreb.

Seniorski odsek je izvedel 12 izletov in srečanje ob zaključku leta.

Odsek za propagando in kulturo je izvedel 29. slikarsko kolonijo "Tineta Horvata" na Vršiču in otvoritev razstave ob koncu leta.

Planinska skupina Nova Gorica je realizirala 23 izletov s 347 udeleženci. Imela je 6 vodnikov, 2 varuha gorske narave in 2 vodnika za turno kolesarjenje.

Planinska skupina Novo mesto je izvedla 13 izletov, s skupno 70 udeleženci.

Gospodarski odsek je skrbel za uspešno poslovanje in vzdrževanje Poštarskega doma na Vršiču. Nočitev je bilo več kot v letu 2014.

Sledila je podelitev planinskih priznanj. Zlati častni znak PZS so prejeli: Ruža Tekavec, Gregor Česnik, Irena Fekonja. Srebrni častni znak PZS: Leopold Balažič, Leon Ličen. Bronasti častni znak PZS: Majda Višekruna, Roman Tratar, Martina Šuštar Marn.

Stanislav Jaki je prejel naziv Častni član MDO PD Ljubljana, za dolgoletno uspešno vodenje MDO PD Ljubljane.

Priznanja PD PT Ljubljana so prejeli: Zlati znak Zdenka Gorenc. Pohvale: Jure Dobnik, Stanislav Jablanšček, Jožica Kodeh, Zdenka Kokalj, Aleš Koršič, Andrej Novak, Ingrid Peršolja, Uroš Škrjanec, Mitja Štajduhar, Jožef Tišlarič. Listino zvestobe: Zora Pišek.

Sledilo je kosilo in družabno srečanje s plesom.

Besedilo: Stanislav Tomšič

Foto: Danilo Cej in Stanislav Tomšič