PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ODPRT

SKUPNI IZLET Z BREŽIŠKIMI TORKARJI (BIZELJSKO), 09.05.2017

S K U P N I  I Z L ET   Z  B R E Ž I Š K I M I   T O R K A R J I  N A  B I Z E L S K O

 

Torek 9. maja 2017 smo seniorji Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana po dogovoru in programu zjutraj zapustili glavno avtobusno postajo Ljubljanskega potniškega prometa. Vožnja je potekala po Resljevi cesti skozi tunel pod Ljubljanskim gradom, dolenjsko cesto na Rudniku in na avtocesto Ljubljana-Zagreb.

Napovedovalci vremena so napovedali oblačno vreme ter občasne, deževne padavine.

Šofer avtobusa Jože je varno krmaril po Dolenjski avtocesti mimo Trebnjega, vse do izvoza za Brežice. V Brežicah na avtobusni postaji se nam je pridružil Marjan, vodnik Torkarjev, hkrati tudi lokalni vodnik našega skupnega planinskega pohoda.

Vožnjo z avtobusom smo nadaljevali do Stare vasi. Na parkirnem prostoru kleti Istenič smo zapustili avtobus. Tu so nas že čakali Brežiški Torkarji, naši znanci in prijatelji, sledili so pozdravi, saj se z večino nismo videli od skupnega izleta v mesecu juniju 2016 na Zgornje Jezersko, Češko kočo.

Naš skupni pohod smo pričeli mimo Isteničeve kleti dobro razpoloženi. Oblaki na nebu so občasno prepustili tudi sončne žarke,tako da smo se kar dobro počutili. Mimo posameznih domačij in vinogradov smo se dvigali vse više in višje po razgibanem, hribovitem in razglednem terenu. Hodili smo mimo tudi razpadajočih objektov, zidanic, ki dajo klavrno podobo stanja v lepi naravni pokrajini. Občudovali smo ogromno akacijevih , cvetočih dreves in tudi prvi bezgovi cvetovi so že vabili.

Pogled smo usmerili tudi v dolino k reki Sotli, ki meji Slovenijo od Hrvaške. Zaselek Brezovica, skozi katerega smo hodili je skoraj neskončen po dolžini tako, da bi bil lahko dolga vas. Po 4.10 urah smo se po krožni poti vrnili v Staro vas.

V kleti Isteničevih smo si ogledali film o nastanku in razvoju ter pridelavi penečih vin (Šampanjec.) Po ogledu filma smo si ogledali tudi praktični postopek in zorenje vina (Šampanjec ), katerega smo tudi okusili oziroma degustirali.

Kot običajno smo naš pohod zaključili na kmečkem turizmu. Poslovili smo se od naših pobratimov Torkarjev, jih povabili na skupni izlet v letu 2018, ki bo verjetno na Gorenjskem.

Avtobus in šofer Jože sta nas varno pripeljala v našo belo Ljubljano. Vodnik Stanko je vse prisotne v avtobusu povabil, da se v mesecu juniju udeležijo izleta, ki bo po programu v Belo krajino.

Zapisa: Stanko Jaki Foto: Danilo Cej.