PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica

Sanacija ceste proti Poštarskem domu v mesecu oktobru

 

Vzdrževalna dela na Poštarskem domu na Vršiču

Iz prelaza Vršič je mimo Tičarjevega doma speljana dovozna cesta do Poštarskega doma v dolžini 500 m. Pot redno vzdržujemo. Brez urejene in vedno prevozne poti si obratovanje doma ne moremo predstavljati. V letošnjem letu je dotrajal podporni zid v dolžini 12 m. Zgrajen je bil pred več desetletji s telefonskimi drogovi. Za vgradnjo smo uporabili macesnove drogove. V cesto je bila vgrajena posebna povezana konstrukcija in nato z utrjena z grobim peščenim materialom. Zamenjali smo tudi več lesenih odtočnih jaškov z železnimi in vgradili nekaj novih. Površino ceste smo poravnali oz. odstranili grbine.

Planinsko društvo Jesenice nam je odstopilo prostor ob transformatorju za namestitev kontejnerjev za odvoz odpadkov. Podrt je bil neuporaben podporni zid narejena obroba in položene betonske plošče tako, da je prostor sedaj primerno urejen.

Dela je opravilo podjetje, Alenka Slivnik s.p. Bled.

Posamezne faze dela so razvidne iz slikovnega gradiva.

Dela so se izvajala od 9. do 16. oktobra 2017.

FOTO : Toni Tonejc

Načelnik Gospodarskega odseka:Boris Lazar

 

Ljubljana, oktober 2 2017