PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica

Izlet na Krvavec z Brežiškimi Torkarji 14.junija 2018

S K U P N I I Z L E T Z B R E Ž I Š K I M I T O R K A R J I N A K R V A V E C

 

V četrtek, 14. junija 2018, smo se seniorji Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana kot običajno zbrali na glavni avtobusni postaji v Ljubljani. Vodnik Stanko je ugotovil, da smo vsi prijavljeni v avtobusu. Voznik je avtobus po dogovoru z Brežičani in vodnikom usmeril proti Domžalam. Na glavni avtobusni postaji v Domžalah sta se pridružila Danilo in Metka. Minili sta dve, do tri minute in že so prispeli tudi Brežiški planinci. Sledili so pozdravi in tudi objemi starih prijateljev.

Pred odhodom smo krenili v bližnji lokal na kavo, kot je naš običaj, nato pa smo se vrnili v avtobus. Vozili smo se po lokalnih cestah mimo zanimivih vasi do Cerkelj in vožnjo nadaljevali proti Krvavcu. Na Planini Jezerce (1410 m) smo zapustili avtobus in pot nadaljevali po položni makadamski cesti do gostišča Rozka. Občudovali smo vidne vrhove gora in vasice pod njimi. Pot nas je vodila po smučišču, preko travnikov do oddajnika Krvavec.

Razdelili smo se v dve skupini, ker nas je bilo kar nekaj čez 40 udeležencev in seveda z različnimi interesi. Prva skupina si je izbrala nekoliko daljšo pot, druga skupina pa je želela nabirati razne zanimive rožice, ki se uporabljajo za čaj, saj je znano, da je na Krvavcu tega v obilju.

Z vremenom smo imeli srečo. Razgledi so bili čudoviti in so nas kar vabili, da se povzpnemo nanje. Po končanem pohodu in uspešnem nabiranju rožic smo se zbrali na Kriški planini (1480 m), kjer nas je na planšariji pri Florjanu čakala okusna enolončnica in obvezen štrudelj.

Sledilo je druženje planincev obeh društev: seniorjev iz Ljubljane in Torkarjev iz Brežic.

Spregovorila sta obe vodji o pomenu vsakoletnih srečanj. Za seniorje Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana je spregovoril Stanko Jaki in v imenu Torkarjev iz Planinskega društva Brežice Marjan Rovan. Po končanem srečanju so Torkarji zapeli svojo himno pred gostiščem Florjan.

Sledil je še krajši pohod do avtobusov in seveda pozdravi in objemi planinskih prijateljev obeh društev.

Srečanje za leto 2019 bodo organizirali Torkarji. Kje bo skupni izlet, bo znano v letnem programu obeh društev v letu 2019.

 

Zapisal: Stanko Jaki

Foto Danilo Cej.