PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Zima na Vršiču
Okno v Prisojniku
Planike
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica

Popravila na Poštarskem domu na Vršiču

 

 

Dela na Poštarskem domu na Vršiču

 

Pred odprtjem doma je premalo časa za izvedbo vseh vzdrževalnih del, zato je v navadi, da nekaj dela opravimo, po zaprtju doma.

Letos smo se odločili za, popravilo dotrajane, neugledne ograje v celotni dolžini 35 m. Material smo pripravili čez poletje. V mesecu oktobru je izvajalec ograjo v celoti odstranil in jo nadomestil z novo. Poravnal je tudi dvorišče, naredil odtok in uredil brežino. Lotili smo se tudi plinskega vodohrana. Dodatno je zaščiten na obeh krajih z kamnitim zidom ograjen in pokrit z macesnovim pokrovom. Razširili smo ostri ovinek na dovozni pot. Dela je izvajala Alenka Slivnik s.p.

Začeli smo tudi z adaptacijo jedilnice. Ocenili smo, da bo preureditev enostavna.

Zamenjamo opaž, na novo napeljemo električno napeljavo in pobelimo. Pa smo se krepko ušteli. Opaž je bil pritrjen na lesenih letvah, tudi do debeline pet krat pet cm in privit z vijaki na zid. Stene so bile neravne in zgrajene iz opeke.

 

 

Ostalo nam ni nič drugega kot, da stene zravnamo s strojnim ometom. Vreme nam ni bilo naklonjeno, sneg nam je onemogočil dostop. Čakali smo na odjugo. Imeli smo smolo. Enkrat nam je zbolel zidar. Drugi je imel na dan, ko smo bili dogovorjeni in je bilo napovedano lepo vreme, neodložljivo obveznost. Končno je prišla sreda 24. novembra, ko se nam je izšlo. Pozidali in poravnali smo vse stene v debelini 3 do 5 centimetrov. Za izravnavo smo porabili 48 vreč strojnega ometa oziroma 1200 kg. Delali smo pozno v noč.

Čez dva dni se je gradbena sezona končala. Zapadlo je pol metra snega. Stene se bodo posušile in bodo za drugo leto pripravljene za montažo macesnovega opaža.

Delo je opravil zidarski mojster Janez Košenina, pomočniki Peter Maček, Miran Selan, Boris Lazar. Oskrbnik Beno Jelenc je odstranil opaž in pripeljal material, Brane Kranjc električne inštalacije.

 

Načelnik Gospodarskega odseka:

Boris Lazar

 

November 2021